avex第3次審査中~っ!!!
ドキドキ??


#avex
#TGA18
#オーディション
#素敵女子
#Vsound
?Gg[???ubN}[N??